รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) ไม่มีสัญญาก็นับว่าเป็นสัญญา

฿ 500.00

รายละเอียด

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) ไม่มีสัญญาก็นับว่าเป็นสัญญา

© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.