การตรวจสอบด้าน IT จะมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกัน

Automated data processing audit” (ADP) หรือ การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

ในขณะที่การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

จะเรียกว่า Electronic data processing audit” (EDP)

หัวข้อหลักสูตร

COBIT 00:00:00
COBIT Exam ไม่จำกัดเวลา
สมัครเรียน
  • ฿ 1,500.00
  • 90 วัน
© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.