แจ้งชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

  1. 1. ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
  2. 2. ชำระผ่าน Internet Banking
  3. 3. ชำระผ่าน Bill payment

1. ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

เมื่อเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระบบจะนำคุณไปยังหน้ากรอกรายละเอียดบัตร ทั้งข้อมูลบนบัตร ชื่อ หมายเลขบัตร ประเภทบัตร เดือนหมดอายุ ปีหมดอายุ หมายเลข CVV ด้านหลังบัตร และทำรายการยืนยันข้อมูลโดยระบบจะไม่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลบนบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ของคุณ
* การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียม


2. ชำระผ่าน Internet Banking

สำหรับการชำระเงินผ่าน Internet Banking สามารถเลือกชำระได้ 4 ธนาคาร  คือ

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy)
  • ธนาคารกรุงไทย (KTB Net Bank)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (KrungsriOnline)
  • ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang iBanking)

เมื่อคุณเลือกธนาคารที่จะชำระเงินแล้ว จะถูกส่งไปยังหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยอัตโนมัติ โดยจำนวนเงินและหมายเลขอ้างอิงต่างๆ ระบบจะกรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติทั้งหมด ผู้ซื้อเพียงตรวจทานข้อมูลก่อนยืนยันรายการเท่านั้น

3. ชำระผ่าน Bill payment

คุณสามารถเลือกชำระผ่าน Bill payment โดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ภายในห้างเทสโก้โลตัสสาขาใดก็ได้ โดยคุณสามารถจัดพิมพ์เอกสาร หน้าบาร์โค้ดที่ได้จากทางเว็บไซต์ ไปแสดงที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อชำระเงินได้ทันที

© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.