หลักสูตรของเรา

{"title":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","show_title":"1","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"popular","featured_style":"course4","masonry":"0","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"0","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"0","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • Consolidation Training

  ชั่วโมงบัญชี : 05:00
  ชั่วโมงอื่นๆ : 03:00
  ฿ 500.00
 • หลักสูตรที่ 5 - Standard costing

  ชั่วโมงบัญชี : 04:00
  ชั่วโมงอื่นๆ : 04:00
  ฿ 500.00
 • COSO 2013

  ชั่วโมงบัญชี : 04:00
  ฿ 1,500.00
 • COBIT

  ชั่วโมงบัญชี : 04:00
  ฿ 1,500.00
 • cc

  ชั่วโมงบัญชี : 04:00
  ชั่วโมงอื่นๆ : 02:00
  ฿ 500.00 ฿ 400.00
stripeimg


จำนวนชั่วโมงอบรมที่คุณต้องเก็บตามข้อกำหนด
ของสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชี

0
รวม
20/20
ทางการ/ไม่ทางการ

ผู้ทำบัญชี

0
รวม

Subscribe


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.